Kategorija: Aktualu

SKUBI apklausa dėl mokinių testavimo

0 Comment

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija dėl testavimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi mokiniai yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosies landos (1,5–2 cm). Taip bus užtikrintas saugus mokinių grįžimas į klases. Rugpjūčio 30–31 d. organizuojamas testavimas savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais progimnazijoje. Preliminariai numatoma…

Informacija PU grupių vaikų tėvams apie mokesčio už vaiko maitinimą lengvatų taikymą.

0 Comment

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305 (Suvestinė redakcija nuo 2020-10-13) sprendimu „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ informuojame apie mokesčio už vaiko maitinimą lengvatas. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ…

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

0 Comment

Naujovės: Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus),…