Priėmimas į progimnaziją

Priėmimas į Vilniaus Maironio progimnaziją vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747:

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2023/01/Mokiniu-priemimo-tvarka-TS-Nr-1-1747.pdf

 

Prašymai pildomi elektroniniu būdu:

https://svietimas.vilnius.lt/

Bendrasis ugdymas  Teikti prašymą į mokyklas

Prašymus pateikti privaloma nuo  2023 m. kovo 1 d.  iki 2023 m. gegužės 31 d.

Dabartinių Vilniaus Maironio progimnazijos ketvirtokų, ketinančių tęsti mokymąsi progimnazijos 5 klasėje, tėvai pateikia prašymą per e-sistemą:

https://svietimas.vilnius.lt/.

Šie mokiniai į ugdymo įstaigą priimami be eilės.

 

Informacijos galima teirautis:

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1-4 klases –

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Belovienė,

tel. 8601 10513, el. p. danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

dėl priėmimo į 5-8 klases 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Janickienė,

tel. 8673 92257, el. p. audrone@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

Aktualūs dokumentai