Priėmimas į progimnaziją

  • Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas :
  • Priėmimas į Vilniaus Maironio progimnaziją vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316.

Prašymai pildomi elektroniniu būdu:

https://svietimas.vilnius.lt/

Bendrasis ugdymas Teikti prašymą į mokyklas

  • Prašymus pateikti privaloma nuo  2022 m. kovo 1 d.  iki 2021 m. gegužės 31 d.

Prašymų teikimo ir tvirtinimo grafikas:

Aktuali informacija

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/

  • Dabartinių Vilniaus Maironio progimnazijos ketvirtokų, ketinančių tęsti mokymąsi progimnazijos 5 klasėje, tėvai rašo popierinius prašymus ir juos siunčia klasės auklėtojai (elektroniniu būdu prašymo teikti nereikia).

Informacijos galima teirautis:

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1-4 klases –

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Belovienė,

tel. 8601 10513, el. p. danute.beloviene@vilnius.lm.lt

dėl priėmimo į 5-8 klases

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Janickienė,

tel. 8673 92257, el. p. audrone@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

Aktualūs dokumentai