Priėmimas į progimnaziją

Priėmimas į progimnaziją nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Nuo kovo 1 d. prasideda priėmimas į progimnaziją nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

  1. Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
  2. Priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas prasideda nuo 2024 m. kovo 1 d. per sistemą https://svietimas.vilnius.lt/. Daugiau informacijos apie priėmimo datas pateikiama čia. Pagrindinis priėmimo etapas vykdomas iki gegužės 31 d.
  3. Prašyme eilės tvarka galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją. Priskirtą mokyklą, pagal teritoriją, galima pažiūrėti čia.
  4. Pildant duomenis sistemoje būtina nurodyti dorinio ugdymo ir užsienio k. pasirinkimą.
  5. Informacija apie priėmimą bus pateikta 2024 m. birželio mėn. (datos bus patikslintos).

Dabartinių Vilniaus Maironio progimnazijos ketvirtokų, ketinančių tęsti mokymąsi progimnazijos 5 klasėje, tėvai pateikia prašymą per e-sistemą:

https://svietimas.vilnius.lt/.

Šie mokiniai į ugdymo įstaigą priimami be eilės.

Informacijos galima teirautis:

dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1-4 klases –

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Belovienė,

tel. 8601 10513, el. p. danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

dėl priėmimo į 5-8 klases 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Janickienė,

tel. 8673 92257, el. p. audrone@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

Aktualūs dokumentai