Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

1 metų programa skirta 6 (5) metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos:

  • socialinė,
  • sveikatos saugojimo,
  • komunikacinė,
  • pažintinė
  • meninė.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

GRUPIŲ DIENOS RITMAS

LaikasVeikla
7.00 – 8.05Vaikų priėmimas, žaidimai, mankšta.
8.10 – 8.40Pusryčiai.
9.00 – 11.00Ugdomoji veikla grupėje. Ryto ratas. Kompleksinis užsiėmimas pasirinkta tema. Savaitės temos sklaida. Ugdomos šios vaikų kompetencijos: pažintinė, komunikavimo, socialinė, meninė, sveikatos saugojimo. Veikla organizuojama visai grupei kartu, grupelėmis ir individualiai. Tarp užsiėmimų daromos pedagoginės pertraukėlės, kurių metu mokoma įvairių pirštukų žaidimų, klausoma atpalaiduojanti muzika, vaikai žaidžia loginius žaidimus. Muzikos, fizinio ugdymo valandėlės (pagal tvarkaraštį).
11.00 – 12.00Pasivaikščiojimas lauke. Vaikai stebi ir tyrinėja aplinką, gamtos pasikeitimus. Žaidžia judriuosius žaidimus.
12.00 – 12.30Pietūs.
12.30 – 15.00Pasiruošimas poilsiui ir poilsis.
15.00 – 16.00Dienos aptarimas. Dienos veiklų aptarimas, dalijimasis dienos įspūdžiais, planai rytdienai.
16.00 – 16.15Vakarienė.
16.15 – 18.00Popietinė veikla. Kūrybinė – žaidybinėveikla. Pasivaikščiojimas lauke.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.