Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Ugdomos šios vaikų kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

Priešmokyklinio ugdymo dienos ritmas:

Laikas Veikla
7.00 – 8.05 val. Vaikų priėmimas, žaidimai, mankšta.
8.15 – 8.30 val.Pusryčiai.
9.00 – 11.00 val. Ugdomoji veikla grupėje. Ryto ratas. Savaitės temos sklaida. Ugdomos šios vaikų kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Veikla organizuojama visai grupei kartu, grupelėmis ir individualiai. Muzikos, fizinio, užsienio k. ugdymo valandėlės (pagal tvarkaraštį).
11.00 – 12.00 val. Pasivaikščiojimas, žaidimai ir ugdomosios veiklos lauke.
12.00 – 12.30 val.Pietūs.
12.30 – 14.30 val.Poilsis, skaitymo, stalo žaidimų, teminių pokalbių laikas.
14.30 – 15.30 val.Dienos aptarimas. Dienos veiklų aptarimas, dalijimasis dienos įspūdžiais, planai rytdienai.
15.30 – 16.00 val. Pavakariai.
16.00 – 18.00 val. Kūrybinė – žaidybinė veikla. Pasivaikščiojimas, žaidimai lauke.

PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINES GRUPES

2024-2025 m. m. Vilniaus Maironio progimnazijoje bus formuojama 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (vykdoma priešmokyklinio ugdymo ir Tarptautinio Bakalaureato programos).

Daugiau informacijos apie ugdymą rasite čia:

https://www.maironio.lt/paslaugos/priesmokyklinis-ugdymas/

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/

Nuo kovo 1 iki 10 dienos https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti.Tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje. Galima pasirinkti iki penkių ugdymo įstaigų.

Grupės formuojamos nuo kovo 18 iki 31 dienos. Grupių formavimo metu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturės galimybės pateikti ir redaguoti prašymų.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti el. ugdymo sutartis.