Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

1 metų programa skirta 6 (5) metų vaikams. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Ugdomos pagrindinės vaiko kompetencijos:

  • socialinė,
  • sveikatos saugojimo,
  • komunikacinė,
  • pažintinė
  • meninė.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Toks ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų prašymu jeigu vaikas yra pakankamai tam subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Tai tarpinė ugdymo grandis tarp ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos. Priešmokykliniame vaiko amžiuje gilinamos ir plečiamos žinios, plėtojami gebėjimai ir įgūdžiai įgyti ikimokyklinio ugdymo grupėse, o priešmokyklinės grupės pedagogų uždavinys – parengti vaiką mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

GRUPIŲ DIENOS RITMAS

LaikasVeikla
7.00 – 8.05Vaikų priėmimas. Vaikų atvykimas, priėmimas, individuali veikla, žaidimai. Mankšta.
8.10 – 8.40Pusryčiai.
9.00 – 11.00Ugdomoji veikla grupėje. Ryto ratas. Kompleksinis užsiėmimas pasirinkta tema. Veikla organizuojama visai grupei kartu, grupelėmis ir individualiai. Muzikos, kūno kultūros valandėlės (pagal tvarkaraštį).
11.00 – 12.00Pasivaikščiojimas lauke. Vaikai stebi ir tyrinėja aplinką, gamtos pasikeitimus. Žaidžia judriuosius žaidimus.
12.00 – 12.30Pietūs.
12.30 – 15.00Pasiruošimas poilsiui ir poilsis.
15.00 – 16.00Dienos aptarimas (nuveiktų darbų aptarimas, dalijimasis dienos įspūdžiais, planai rytdienai).
16.00 – 16.15Vakarienė.
16.15 – 18.00Popietinė veikla. Kūrybinė – žaidybinė veikla.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.