Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Ugdomos šios vaikų kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

Priešmokyklinio ugdymo dienos ritmas:

LaikasVeikla
7.00 – 8.05Vaikų priėmimas, žaidimai, mankšta.
8.15 – 8.30Pusryčiai.
9.00 – 11.00Ugdomoji veikla grupėje. Ryto ratas. Savaitės temos sklaida. Ugdomos šios vaikų kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Veikla organizuojama visai grupei kartu, grupelėmis ir individualiai. Muzikos, fizinio ugdymo valandėlės (pagal tvarkaraštį).
11.00 – 12.00Pasivaikščiojimas, žaidimai ir ugdomosios veiklos lauke.
12.00 – 12.30Pietūs.
12.30 – 14.30Poilsis, skaitymo, stalo žaidimų, teminių pokalbių laikas.
14.30 – 16.00Dienos aptarimas. Dienos veiklų aptarimas, dalijimasis dienos įspūdžiais, planai rytdienai.
15.30 – 16.00Vakarienė.
16.00 – 18.00Kūrybinė – žaidybinėveikla. Pasivaikščiojimas, žaidimai lauke.