Mokyklos istorija

Mokykla įkurta 1979 m. 48-oji vidurinė mokykla buvo pirmoji mokykla Šeškinės mikrorajone. Pirmaisiais metais ji buvo dvikalbė, joje buvo dėstoma lietuvių ir rusų kalbomis.

1980 m. atidaryta 49-oji vidurinė mokykla rusų dėstomąja kalba (dabartinė Sofijos Kovalevskajos mokykla) ir 48-oji vidurinė tapo lietuviška mokykla.

1982 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.

Didėjant mikrorajono gyventojų skaičiuimokykloje mokėsi daugiau nei 2 tūkstančiai mokinių, todėl 1990 m. dalis mokyklos mokinių ir mokytojų persikėlė į sporto mokyklos patalpas ir susikūrė Ozo vidurinė mokykla.

1994 m. mokyklai suteiktas Šeškinės vidurinės mokyklos vardas.

2015 m. mokyklą baigė paskutinė abiturientų laida.

Iš viso mokykla išleido 34 abiturientų laidas, ją baigė 2390 abiturientų.

2015 m. mokykla galutinai pertvarkyta į progimnaziją, jai suteiktas Vilniaus Maironio progimnazijos vardas.

Maironio – poeto, iškilios kultūros ir visuomenės asmenybės – kūryba, darbai ir idėjos artimos mokykloje puoselėjamoms vertybėms ir nuostatoms. Maironio idealas – pilietiškas, sąmoningas, veiklus žmogus, kuris pasitelkęs darbą, mokslą, meną kurs modernią Lietuvos valstybę, – sutampa su mokyklos bendruomenės lūkesčiais ir ugdymo tradicijomis.

Mokyklos direktoriai

Kęstutis Armonas vadovavo 1979-1983 m.

Aleksandra Skulskienė vadovavo 1983-1991 m.

Laima Gudaitė vadovavo 1991-1992 m.

Antanas Kalinauskas vadovavo 1992-2020 m.

Lina Bairašauskienė vadovauja nuo 2020 m.