Mokyklos tradicijos

Tradiciniai mokyklos renginiai

Šventės

Mokslo metų pradžios šventė kiekvieną rugsėjį sukviečia vaikus į Mokslo ir žinių dieną. Šventė vyksta prie mokyklos, joje dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Vyriausi mokyklos mokiniai atveda mažiausius pirmokus. Po šventės vyksta pirmoji klasės auklėtojo pamoka.

Paskutinį spalio penktadienį, prieš rudens atostogas, švenčiamas Mokyklos vardadienis, kadangi poetas Maironis, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla, gimė lapkričio mėn. pradžioje. Šią dieną mokiniai įgyvendina įvairius kūrybinius sumanymus, dalyvauja edukaciniuose renginiuose, viktorinose, gilinasi į Maironio darbus ir smagiai švenčia, nes vardadienis neįsivaizduojamas be torto.

Kalėdos – tai ne tik dovanų ir stebuklų laukimo metas, bet ir proga geriau pažinti savo kultūrą, papročius. Gruodžio pradžioje kūrybingų mokytojų vadovaujami mokiniai kasmet vis išradingiau papuošia mokyklą. Paskutinę savaitę prieš Kalėdas vyksta etnokultūrinio ugdymo dienos, į kurias susirenka ir pradinių klasių mokinių tėveliai. Vyresnieji mokiniai patys nusprendžia, ar ruoš pasirodymus mokykloje, ar, kad nevargintų Kalėdų Senelio, išvyks į teatrą arba koncertą mieste.

Mokykloje minimos valstybinės šventės – Vasario 16-oji, Lietuvos atkūrimo diena, ir Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šioms dienoms įprasminti kasmet rengiami projektai, vedamos pamokos, pristatomi mokinių kūrybiniai darbai.

Baigiantis mokslo metams vyksta mokinių pasiekimų šventė „Metų sėkmė“. Ji skirta pagerbti ir pasveikinti tuos, kuriuos per mokslo metus aplankė sėkmė konkursuose, olimpiadose, mokantis ar dalyvaujant renginiuose. Mokiniams ir juos mokantiems mokytojams įteikiami padėkos raštai, dovanos. Mokyklos meno būreliai parodo, ko išmoko per metus, o Mokinių taryba skiria smagias nominacijas tais metais pasižymėjusiems mokiniams ir mokytojams.

Mokslo metai baigiasi Paskutinio skambučio švente. Ketvirtokai atsisveikina su savo pradinių klasių mokytoja, priešmokyklinių grupių vaikai rengiasi į pirmą klasę, o aštuntokai palieka progimnaziją ir išsiskirsto po kitas mokyklas. Laikydamiesi senos tradicijos aštuntokai prie mokyklos pasodina medį.

Akcijos

Progimnazijos mokiniai ne tik mokosi, bet ir gyvena įdomų mokyklinį gyvenimą, turtina savo aplinką, įgyvendina kūrybinius sumanymus. Į įvairias veiklas įsitraukia ir mokinių šeimos nariai.

Pirmoji akcija, suburianti pradinių klasių vaikus ir tėvelius, kasmet stebinanti išradingumu ir fantazija, tai Rudens gėrybių paroda.

Mokinių pilietiškumą ugdo Išsipildymo akcija „Pyragų diena“, kurioje kasmet dalyvauja vis daugiau mokinių ir mokytojų.

Minint Lietuvos atkūrimo šimtmetį progimnazijoje gimė nauja tradicija – Tulpių sodinimo akcija. Rudenį pradinių klasių mokiniai prie mokyklospasodina daugybę tulpių, kurios pavasarį savo žydėjimu džiugina praeivių akis ir širdis.

Kalėdų nuotaika ir dovanomis vaikai nori dalintis ir su kitais. Progimnazijos Maironiečiai, dainininkai, šokėjai prieš šventes organizuoja Gerumo akcijas, vyksta pasveikinti globos namų gyventojų. O mokinių taryba gruodžio mėnesį organizuoja akciją „Padėkime gyvūnams“.

Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dienaiskiriama akcija„Atmintis gyva, nes liudija“ . Rytą languose sužibusios žvakutės ir kiekvieno segimas neužmirštuolės žiedas liudija: „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi.“

Mokykloje gyva Vilniaus krašto tradicija – nuotaikingas Kaziuko turgus, jį organizuoja pradinių klasių mokiniai.

Mokslo metų pabaigoje vyksta Mokinių tarybos akcija „Ieškome talentų“. Talentingiausi mokiniai pristato savo kūrybą, pasirodo mokyklos scenoje.

Konkursai, festivaliai, konferencijos

Progimnazijos mokytojai ir mokiniai į veiklas įtraukia ir kitų miesto bei šalies mokyklų mokinius. Konkursų dalyviams kompetentingos vertinimo komisijos skiria nominacijas, o progimnazija – atminimo dovanas ir padėkas.

Jau dešimtmetį mokykloje organizuojamas šalies moksleivių šokių kolektyvų pramoginių šokių kompozicijų festivalis – konkursas „Šokio judesy“.

Tradicinis tapo ir Respublikinis giesmių konkursas „Meilės giesmės“.

Kasmet rengiami miesto arba šalies projektai, integruojantys keletą dalykų, jie užbaigiami progimnazijoje organizuojamomis projektinių darbų konferencijomis.

Kad mokiniai turėtų galimybę parodyti, ko išmoksta, ilgiausiai mokykloje gyvuojantis pramoginių šokių kolektyvas „Svaja“ organizuoja du šokių konkursus: „Kalėdinė taurė“ ir „Pavasario taurė“, tampančius džiugia švente ne tik šokėjams, bet ir jų tėvams bei seneliams.

Kasmet kiekvienas penktokas, pradėjęs mokytis istorijos, dalyvauja projekte „Baltų piliakalniai ir pilys“: kai kurie patys, kai kurie padedami tėvelių iš įvairiausių medžiagų pagamina senovinės pilies maketą ir surengia įspūdingą jų ekspoziciją.

Pavasarį vyksta Raštingiausių mokinių konkursas: rašydami nelengvą diktantą mokiniai pasitikrina, ar gerai moka gimtąją kalbą. Šis konkursas skiriamas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.

UNESCO dienos ir tarptautinės šventės

Progimnazijoje minimos UNESCO dienos ir tarptautinės šventės, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbti atmintini metai.

Rugsėjo 26 d. Europos kalbų dienai paminėti organizuojami kūrybiniai konkursai, projektai, netradicinės pamokos ne tik mokykloje, bet ir kitose erdvėse.

Spalio 5 d. minima Tarptautinė Mokytojų diena. Aštuntų klasių mokiniai ir Mokinių taryba šios dienos rytą pasitinka mokytojus savo sveikinimais. Profesinės dienos proga mokytojams organizuojami įdomūs ir prasmingi kvalifikacijos tobulinimo renginiai, pažintinės išvykos.

Spalio 10 d. Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti skiriama akcija „Dovanokim gerą žodį“, kad niekam nepritrūktų dėmesio ir šilumos.

Lapkričio 16 – Tarptautinė tolerancijos diena. Kadangi labai svarbu išmokti draugiškai gyventi su šalia esančiais, toleranciją ugdantys renginiai progimnazijoje organizuojami visą mėnesį.

Kovo 17 d. – Švento Patriko diena. Ji svarbi ne tik Airijoje todėl, kad besimokantiems anglų kalbos mokiniams leidžia plačiau pažinti šalies kultūrą ir pagilinti kalbos įgūdžius konkursuose, viktorinose.

Pavasario lygiadienio metu kovo 20-21d. minima Pasaulinė Žemės diena, rengiami integruoti geografijos, gamtos mokslų, menų projektai.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbtiems atmintiniems metams įprasminti visus metus organizuojamos kryptingos edukacinės veiklos: ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai, pažintinės išvykos, susitikimai su žymiais žmonėmis, kūrybinių darbų konkursai, parodos.

Pažintinės išvykos

Daugelio progimnazijos mokytojų laisvalaikio pomėgis – kelionės. Mokytojų kolektyvas bent kartą metuose vyksta į vienos ar kelių dienų kelionę. Suprasdami, kaip jos praplečia akiratį, mokytojai ir mokinius skatina mokytis tyrinėjant, išnaudoja kuo daugiau galimybių edukacines veiklas perkelti už mokyklos sienų.

Pradinės klasės į edukacines keliones vyksta po vieną ar dvi klases, pradinukai aplanko įdomiausias ir svarbias krašto istorijai vietas.

5-8 klasių mokiniams keletą kartų per mokslo metus organizuojamos kultūrinės muziejų dienos. Mokiniai dalyvauja edukacinėse programose Vilniuje ar kitose Lietuvos vietose, ugdosi dalykines ir kultūrinę kompetencijas.

Penktų klasių mokiniai pavasarį vyksta į Maironio muziejų Kaune, ten artimiau susipažįsta su šio kūrėjo ir visuomenės veikėjo, kurio vardu pavadinta mokykla, gyvenimu ir asmenybe.

Progimnazija palaiko bendradarbiavimo ryšius su JAV ambasada, JK ambasada, mokiniai susitinka su ambasadų darbuotojais, pristato savo kūrybinius darbus.

Mokslo metų pabaigoje visų klasių mokinių laukia Atradimų dienos – vienos ar kelių dienų klasių ekskursijos Lietuvoje ir užsienyje.