Darbo tarybos sudėtis

Rima Kazlauskienė – pirmininkė

Edita Velmunskienė – sekretorė

Sonata Kumpienė – narė