Metodinės tarybos sudėtis

Vilniaus Maironio progimnazijos metodinė taryba 2022-2023 m. m.

Jūratė Robačevskienėmetodinės tarybos pirmininkė,
klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,
Jurgita Turlienėmetodinės tarybos sekretorė,
menų, dorinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,
Sonata Kumpienėlietuvių kalbos ir istorijos metodinės grupės pirmininkė,
Marytė Jonuškienėpradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,
Nijolė Aleknienėužsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė,
Rima Kazlauskienėgamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Edita Velmunskienėšvietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė.