Projektas

Erasmus+ KA122-SCH „STEM ir projektinio ugdymo metodai

Vilniaus Maironio progimnazija 2023 m. vasarį Švietimo mainų paramos fondui pateikė Erasmus+ programos KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projekto „STEM ir projektinio ugdymo metodai“ paraišką ir laimėjo projekto finansavimą.

Projekto trukmė: 2023 m. lapkričio 1 d. – 2025 m. balandžio 30 d.

Projektui įgyvendinti skirta: 23 050,00 Eur

Projekto tikslai:

  1. Tobulinti ir gilinti mokytojų, administracijos atstovų turimas kompetencijas. Užtikrinti pasirengimą taikyti novatoriškas ugdymo programas, STEM mokymo būdus, ugdyti skaitmeninį raštingumą.
  2. Plėtoti mokytojų gebėjimus kurti šiuolaikišką, tyrinėjimu ir kūrybiškumu grindžiamą, kritinį mąstymą, problemų sprendimą, mokėjimą mokytis skatinantį, ugdymo turinį.

Dalyvaudami šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose mokytojai/ švietimo pagalbos specialistai:

  1. Susipažins STEM ugdymo koncepcija, pagrindiniais principais, pritaikymo metodais klasėje.
  2. Įgis STEM mokymo metodikos teorinių ir praktinių įgūdžių, kurs STEM pamokų modelius.
  3. Susipažins su projektinio mokymo koncepcija, pagrindiniais principais, privalumais, iššūkiais, pritaikymo metodais klasėje.
  4. Įgis projektinio mokymo metodų kūrimo ir įgyvendinimo įgūdžių, kurs projektinio mokymo(si) pamokų modelius.
  5. Užmegs ryšius, bendradarbiaus ir dalinsis gerąja patirtimi su kitais mokymų dalyviais.