UTA KOMANDA MOKYKLOJE

Audronė Janickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. ir istorijos metodinė grupė

Marytė Jonuškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo metodinė grupė

Jūratė Robačevskienė, metodinės tarybos pirmininkė

Jurgita Turlienė, menų, dorinio ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Nijolė Aleknienė, užsienio k. metodinė grupė

Rima Kazlauskienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Edita Velmunskienė, švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė