SKUBI apklausa dėl mokinių testavimo

0

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija

dėl testavimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose

Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi mokiniai yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosies landos (1,5–2 cm). Taip bus užtikrintas saugus mokinių grįžimas į klases.

  • Rugpjūčio 30–31 d. organizuojamas testavimas savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais progimnazijoje.

Preliminariai numatoma 1-4 klasių mokinius testuoti rugpjūčio 30 d., 5-8 klasių mokinius rugpjūčio 31 d. Konkretus grafikas bus paskelbtas surinkus detalesnę informaciją apie besitestuojančių skaičių.

  • Iki rugpjūčio 27 d. prašome mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) užpildyti apklausos formą dėl testavimosi:

NUORODA

https://forms.gle/2L6Lkd2HS4rrjhYt9

  • Testuojami bus tik tie mokiniai, kurie patys ar jų atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime, todėl atvykstant testuotis būtina atsinešti pasirašytus mokinių atstovų sutikimus dėl dalyvavimo tyrime.  Patvirtinta sutikimo forma pateikta OV sprendimo priede (pridedama).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9

Progimnazijai reikalingi duomenys:

kiek ir kokios klasės mokinių sutinka testuotis ugdymo proceso metu (atitinkamais metodais pagal ugdymo programas)?

kiek ir kokios klasės mokinių sutiktų testuotis greitaisiais antigenų testais prieš sugrįžtant į mokyklas, rugpjūčio 30-31 d.?

Visuomenės sveikatos biuro specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose, suteiks visas rekomendacijas ir pagal poreikį bei galimybes padės savitestacijos procese iki rugsėjo 1-osios, o vėliau periodiškai testuos mokinius kaupinių PGR metodu.

Testavimas yra nemokamas.

Atkreipiame dėmesį, kad testavimas kaupinių PGR metodu bus vykdomas ugdymo įstaigos klasėje tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių (procentinė dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui mokinių testavimas nereikalingas).

Testavimas savikontrolės metodu atliekamas neatsižvelgiant į tai, kokia dalis mokinių sutiko testuotis (bus testuojama tiek, kiek sutiko).

Aplinkos paviršių PGR tyrimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse bus atliekami visose ugdymo įstaigose, atskirai suderinus su kiekviena įstaiga.

Vilnius dėl saugaus grįžimo į mokyklas dar kartą primena ir skatina mokinius nuo 12 metų skiepytis.

Nepasiskiepiję mokiniai, dėl jų pačių ir visų saugumo, siekiant išlaikyti kontaktinį ugdymą, bus aktyviai raginami dalyvauti savanoriškame testavime.

Atkreipiame dėmesį, jog prasidėjus ugdymo procesui, mokinių testavimo procedūros vyks atsižvelgiant į ugdymo programas:

  • priešmokyklinio  ugdymo grupėse kas 14 dienų bus vykdomas aplinkos PGR paviršių tyrimas, kai ėminiai bus imami nuo dažniausiai liečiamų grupėje / klasėje paviršių;
  • 1–4 klasių mokiniai testuosis kaupinių PGR metodu, kai tyrimas atliekamas kas 4–7 dienas. Tyrimui ėminius imsis iš nosies landos (1,5–2 cm nosies ertmės gylyje);
  • 5–12 klasių nepasiskiepiję mokiniai periodiškai testuosis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais kas 3–5 dienas, kai tyrimui ėminį imsis iš nosies landos (1,5–2 cm).