SKELBIAME INICIATYVOS DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS REZULTATUS

0

Vilniaus Maironio progimnazija jau antrą kartą įsitraukė į „EDU Vilnius“ ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įgyvendinamą Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą!

Pagrindinis iniciatyvos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose ir gerinti mokinių supratimą apie biudžeto sudarymą.

Lapkričio 27-30 d. buvo pristatytos 4 dalyvaujamojo biudžeto idėjos bendruomenei. Gruodžio 1 d. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys galėjo išsirinkti labiausiai patikusią idėją ir už ją balsuoti.

Progimnazijos bendruomenės balsai pasiskirstė taip:

idėja Nr. 1 „Sporto inventorius“ – 126 balsai,

idėja Nr. 2 „Ledo ritulio stalas“ – 208 balsai,

idėja Nr. 3 „Skaitantys Maironiečiai“ – 50 balsai,

idėja Nr. 4 „Laisvalaikio erdvė prie bibliotekos“ – 170 balsų.

Sveikiname laimėjusios idėjos autorius – 5a klasės bendruomenę!

Artimiausiu metu, laimėjusi idėja bus įgyvendinta ir visi progimnazijos mokiniai galės naudotis ledo ritulio stalu!