Respublikinė 1 – 4 klasių mokinių konferencija „Tautosakos skrynią pravėrus”

0

Vilniaus Maironio progimnazijos mokytojos Jurgita Turlienė ir Marytė Jonuškienė  organizavo respublikinę 1 – 4 klasių mokinių konferenciją “Tautosakos skrynią pravėrus”. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis lietuvių liaudies kūryba ir suteikti galimybę atskleisti literatūrines ir muzikines kompetencijas. Džiugu, kad į konferenciją susirinko dalyviai iš visų Lietuvos etnografinių regionų: Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos, Žemaitijos.

Mūsų progimnazijos 3 b klasės mokiniai pristatė projektą “Kelionė po Sūduvos kraštą”. Kodėl trečiokai pasirinko Sūduvos (Suvalkijos) kraštą? Mokiniai sužinojo, kad 2022-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti Sūduvos (Suvalkijos) metais, šiemet šis kraštas mini 600 metų jubiliejų. Todėl trečiokai nutarė daugiau sužinoti apie Suvalkiją.

Rengdami projektą mokiniai pasidomėjo suvalkiečių tautiniais drabužiais, jų spalvomis, raštais, mėgiamais valgiais… Netgi išmoko sekti suvalkietiška tarme pasaką apie volungę ir dainavo Sūduvos krašto dainą “Padainuosiu tą dainelę”. Konferencijoje smagiai projektą pristatė 3 b klasės mokiniai: Gertrūda, Barbora, Luknė, Vilius.

Kiekvieno regiono pristatymai džiugino ir stebino. Galima drąsiai teigti, kad tautosaka gyva. Ji skambėjo vaikų pasakose, dainose, žaidimuose…

Dėkojame mokytojoms, paskatinusioms savo mokinukus domėtis tautosaka, gimtojo krašto kalba, istorija, tautodaile, padėjusioms jiems suvokti šalies istorinio paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą.