Projektas „Švenčiu Lietuvą“

0

Vilniaus Maironio progimnazijos mokytojos Jurgita Turlienė ir Gražina Pirmaitienė organizavo respublikinį 1 – 4 klasių mokinių integruotą informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektą „Švenčiu Lietuvą“. Projekto dalyviai atliko ir įrašė pasirinktą dainą apie Lietuvą. Išnagrinėję dainos tekstą, vaikai, naudodamiesi pasirinkta kompiuterine piešimo programa ar kita technika, nupiešė piešinius. Mokytojai sumontavo dainos klipus, kuriuose skamba mokinių įdainuota daina ir demonstruojami vaikų darbai.

Dėkojame projekto dalyviams! Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, džiaugsmo, šviesos ir pasididžiavimo diena!