PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) DĖMESIUI

0

Reikalingus dokumentus prašome pateikti 2022 m. rugpjūčio 23-26 dienomis 9.00-15.00 val. 103 kab. arba atsiųsti el. p. rastine@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

1. Į Priešmokyklinio ugdymo grupes – gimimo liudijimo kopiją.

2. Į pirmas klases  – gimimo liudijimo kopiją, priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimą (jei neprisegėte e. sistemoje). 

3. Į 2-4, 6-8 klases  – gimimo liudijimo kopiją, mokymosi pasiekimų įvertinimą.

4. Į 5 klases  – gimimo liudijimo kopiją, pradinio ugdymo pažymėjimo kopiją, mokymosi pasiekimų įvertinimų aprašą.

Informaciją dėl priimtų mokinių paskirstymo į klases ir PU grupes skelbsime po rugpjūčio 24 d. el. svetainėje.

Informaciją PU grupių vaikų tėvams dėl mokesčio už vaiko maitinimą lengvatų taikymo rasite: https://tinyurl.com/3bavtnhx. Prašymo dėl mokesčio lengvatos taikymo formą rasite: https://tinyurl.com/ksh4wsn5

Progimnazijoje rekomenduojamas vieningas aprangos stilius. Informaciją apie uniformas rasite https://www.maironio.lt/apie-mus/mokiniu-apranga/

Taip pat laiku pasirūpinkite sveikatos pažymėjimu. Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma kasmet iki rugsėjo 15 d. Pažyma nuo išdavimo dienos galioja 1 metus. Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2020-05-01 visi mokiniams išduodami sveikatos pažymėjimai turi būti užpildomi tik ASPĮ informacinėje sistemoje, tad popierinės pažymos nebegalioja. Elektroninėje sistemoje esančių pažymų mokyklos visuomenės sveikatos specialistui nešti ar siųsti kopijų nereikia.

Rekomenduojamų pirmokui priemonių sąrašą rasite: https://tinyurl.com/3ajsnhvt

Taip pat kviečiame sekti mokyklos naujienas el. svetainėje: https://www.maironio.lt/