Priimtų į progimnaziją 2-8 klasių mokinių paskirstymas į klases

0

2c klasė, mokytoja Eglė Usavičienė
MOK-72423

2d klasė, mokytoja Jolanta Vaznienė
MOK-72747

3b klasė, mokytoja Marytė Jonuškienė
MOK-60833

3c klasė, mokytoja Milda Martinkėnaitė
MOK-67583

3d klasė, mokytoja Fausta Bagdonaitė
MOK-68123

4c klasė, mokytoja Laima Jakniūnienė
MOK-72422

5b klasė, auklėtoja Kristina Savičiūtė

MOK- 60009
MOK- 61922
MOK- 62235
MOK- 66154


5c klasė, auklėtoja Irena Rajunčienė
MOK- 59078
MOK- 59426
MOK- 60026
MOK- 60111
MOK- 60580
MOK- 63723
MOK- 71530
MOK- 65540


6a klasė, auklėtoja Irena Grubienė
MOK- 65898


7 b klasė, auklėtoja Jūratė Robačevskienė
MOK- 70652
MOK- 72406


7 c klasė, auklėtoja Levita Pipirienė
MOK- 72772


8a klasė, auklėtoja Vita Dakanienė
MOK- 71781


8b klasė, auklėtoja Ona Šamielytė
MOK- 72669