Prie lietuvių raštijos ištakų

0

Kovo 9 d. 6c klasės mokiniai, lankydamiesi VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje veikiančioje parodoje „Lietuvių kalbos ir literatūros DNR“ turėjo unikalią galimybę išvysti knygas, laikomas svarbiausiais Lietuvos raštijos paveldo objektais, saugomais VU bibliotekos fonduose. Mokiniai gyvai susipažino su kūriniais, kuriuos šiuo metu mokosi iš vadovėlių.  Tai Martyno Mažvydo „Katekizmo” faksimilė – pirmoji spausdinta lietuviška knyga, išleista 1547 m. Karaliaučiuje. Ji žymi ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, poezijos, muzikos istorijos pradžią. Greta šios knygos mokiniai pamatė ir lietuvių raštijos pradininko Konstantino Sirvydo 1642 metais spausdintą pirmąjį lietuvių kalbos žodyną, Danieliaus Kleino pirmąją spausdintą lietuvių kalbos gramatiką.

Tarp eksponuojamų rankraštinių dokumentų mokiniai išvydo Maironio  rankraštį Lietuva – poemą, kurią „Trakų pilies“ eilėraščio kūrėjas dedikavo ir įteikė poetui ir vyskupui Antanui Baranauskui. Šalia šių žinomų kūrinių mokiniai galėjo apžiūrėti daugybę kitų svarbiausių Lietuvos raštijos dokumentų, kurių dalis įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.