Pradinių klasių mokinių asamblėja

0

Sausio 12 d. vyko pirmoji pradinių klasių mokinių asamblėja. Pradinukai aptarė Tarptautinio Bakalaureato moksleivio profilio savybes, diskutavo, kaip jas ugdyti.

TB moksleiviai siekia būti:

  • Tyrinėjantys ir žingeidūs
  • Visapusiškai išprusę
  • Mąstantys
  • Bendraujantys
  • Principingi
  • Plačių pažiūrų
  • Rūpestingi
  • Nebijantys rizikuoti
  • Visapusiški
  • Įsigilinantys ir savikritiški