Mokytis ne tik smagu, bet ir įdomu!

0

Progimnazijoje jau antrus metus vyksta neformalaus ugdymo būrelis „Gabių mokinių klubas“, kurį lanko gabūs, smalsūs ir motyvuoti trečiokai. Būrelio veikla paremta vienu iš šiuolaikiškiausių STEAM ugdymo būdų. Tai ugdymo organizavimo modelis, kuriame gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, kūrybiškumo ugdymas ir matematika naudojami mokinių tiriamųjų gebėjimų, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo ugdymui. Trečiokai, padedami būrelio vadovės Laimos Jakniūnienės, mokosi, tyrinėja aplinką, ieško sprendimų, atranda ir fiksuoja rezultatus, bendradarbiaudami formuluoja išvadas. Mokytis ne tik smagu, bet ir įdomu!