Mokslo metų pradžios šventė

0

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 1 d. (trečiadienį) mokyklos kieme, prie centrinio įėjimo
9.00 val. – priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, 1-4 klasių mokiniams.
PUG vaikai, 2-4 klasių mokiniai renkasi mokyklos kieme.
Pirmų klasių mokiniai renkasi paskirtuose kabinetuose (1a – 316 kab., 1b – 301 kab., 1c – 312kab.) 8.45 val. Į kabinetus mokinius palydi vienas šeimos narys.
11.00 val. – 5-8 klasių mokiniams.
Po Mokslo metų atidarymo šventės vyks klasės auklėtojos pamoka. 5-8 klasių mokiniai pamokoje dėvi kaukes. 2-4 ir 5-8 klasių mokinių tėveliai į mokyklą neįleidžiami.
Klasės auklėtojos pamokoje dalyvauja tik priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir pirmų klasių mokinių vienas šeimos narys. Dalyvaujančiam šeimos nariui būtina kaukė.

Administracija