MOKINIŲ PATEKIMO Į PROGIMNAZIJĄ SCHEMA

0

Maloniai primename, kad tėveliams į mokyklą įeiti (vaikščioti mokyklos patalpose) neleidžiama dėl pandeminės situacijos