Metų sėkmė 2024

0

Baigiantis mokslo metams progimnazijoje vyksta „Metų sėkmės“ šventė, kurioje dalyvauja puikiai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veiklose, olimpiadose ir konkursuose mokiniai. Šiais metais progimnazijos direktorė vėl įteikė visą pluoštą padėkos raštų ir diplomų muzikos, technologijų olimpiadų ir įvairių konkursų laureatams bei juos rengusiems mokytojams. Visas būrys mokinių apdovanoti VKIF organizuoto vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ bei konkurso „Kalbų kengūra“ laureatų diplomais. Geriausiai mokantiems gimtąją kalbą įteikti Raštingiausio metų mokinio diplomai. Mokinių tarybos nominacija „Už pagarbą progimnazijos tradicijoms“ bei specialus progimnazijos prizas – išvyka į boulingą šiemet atiteko 6a klasei. Vadovaujantis progimnazijos mokinių skatinimo tvarka, mokiniams už pažangą ir puikius pasiekimus birželio 19 d. dovanojama edukacinė ekskursija į Kauną.