INICIATYVA DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

0

Vilniaus Maironio progimnazija įsitraukė į „EDU Vilnius“ ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įgyvendinamą Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą!

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su mokyklos bendruomene spręsti dėl dalies mokyklos biudžeto lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai patikusias idėjas.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas mūsų mokykloje taps dar vienu geruoju
pavyzdžiu Lietuvoje, kuriuo skatinamas pilietinis aktyvumas, domėjimasis demokratija, skaidria ir sąžininga sprendimų priėmimo kultūra. Remiantis kitų šalių mokyklų praktika, tokios iniciatyvos metu moksleiviai pradeda labiau domėtis mokyklos veiklomis, kaip vieną iš projektų sėkmių įvardina galimybę jaustis mokyklos bendruomenės dalimi.

Iniciatyvos eiga:

Lapkričio 7–18 d. 1–8  klasėse vyko pasitarimai „Ką norėtum pakeisti mokykloje? Tam turi 1,500 Eur – pasiūlyk savo idėją.“ Kiekviena klasė išrinko vieną jiems patikusią idėją.

Lapkričio 21 d. klasių atstovai aptarė dalyvaujamojo biudžeto idėjas. Pasitarimo pradžioje progimnazijos direktorė mokiniams papasakojo apie šalies, savivaldybės ir mokyklos biudžetų sandarą. Vėliau klasių atstovai atrinkto tas idėjas, kurios labiausiai atliepia bendruomenės poreikius.

Iki lapkričio 25 d. atrinktų projektų autoriai rengs galutinius pristatymus ir pateiks juos progimnazijos bendruomenei. Pristačius geriausias idėjas, lapkričio 30 d. vyks balsavimas. Gruodžio mėnesį, po balsavimo, išrinkta idėja (t.y. siūlomas dalykas, objektas ar pan.) bus užsakyta, o greitu metu –  įgyvendinta!

Nekantriai laukiame kitų iniciatyvos etapų!