INICIATYVA DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS 2023

0

Vilniaus Maironio progimnazija jau antrą kartą įsitraukė į „EDU Vilnius“ ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įgyvendinamą Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą!

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su mokyklos bendruomene spręsti dėl dalies mokyklos biudžeto lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai patikusias idėjas.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas mūsų mokykloje taps dar vienu geruoju
pavyzdžiu Lietuvoje, kuriuo skatinamas pilietinis aktyvumas, domėjimasis demokratija, skaidria ir sąžininga sprendimų priėmimo kultūra. Remiantis kitų šalių mokyklų praktika, tokios iniciatyvos metu moksleiviai pradeda labiau domėtis mokyklos veiklomis, kaip vieną iš projektų sėkmių įvardina galimybę jaustis mokyklos bendruomenės dalimi.

Iniciatyvos eiga:

Spalio 20 d. vyko pirmasis DB renginys. Progimnazijos direktorė mokiniams papasakojo apie šalies, savivaldybės ir mokyklos biudžetų sandarą. Vėliau, klasių atstovai pristatė tas idėjas, kurios jų nuomone, labiausiai atliepia bendruomenės poreikius.

Spalio 23 d. – lapkričio 10 d. 1–8  klasėse vyks pasitarimai „Ką norėtum pakeisti mokykloje? Tam turi 600 Eur – pasiūlyk savo idėją.“ Kiekviena klasė išrinks vieną, jiems patikusią idėją.

Lapkričio 13 – 15 d. DB konsultacinė grupė peržiūrės idėjų pasiūlymus ir atrinks 5-6 idėjas.

Iki lapkričio 24 d. atrinktų projektų autoriai rengs pristatymus ir pateiks juos progimnazijos bendruomenei. Pristačius geriausias idėjas, gruodžio 4 d. vyks balsavimas. Gruodžio mėnesį, po balsavimo, išrinkta idėja (t. y. siūlomas dalykas, objektas ar pan.) bus užsakyta, o greitu metu –  įgyvendinta!

Nekantriai laukiame kitų iniciatyvos etapų!