Gamtos mokslų laboratorijos atidarymas

0

Spalio 27 dieną progimnazijoje iškilmingai atidaryta 5-8 klasių gamtos mokslų laboratorija. Progimnazijos direktorė dr. Lina Bairašauskienė džiaugėsi, kad išsipildė dar viena didelė svajonė, ir dėkojo visiems, padėjusiems ją įgyvendinti. Laboratorija buvo įrengta progimnazijos tarybos ir tėvų komiteto pritarimu panaudojant bendruomenės narių paramą, skirtą iš gyventojų pajamų mokesčio. Progimnazija nuoširdžiai dėkoja Vilniaus STEAM ugdymo atviros prieigos centro Funkcinės dalies vadovui Pauliui Tamošiūnui, padėjusiam parengti laboratorijos techninį projektą. Progimnazijos tarybos pirmininkė Jolanta Donėlienė ir tėvų komiteto pirmininkas Tomaš Jarmolovič linkėjo mokiniams puikių pasiekimų ugdantis modernioje aplinkoje. Gamtos mokslų laboratorijoje vyksta šiuolaikiškos biologijos, chemijos, fizikos bei pasirenkamojo 7 klasės modulio „Biologijos tyrimai“ pamokos, įgalinančios efektyviai plėtoti vieną iš progimnazijos pasirinktų ugdymo sričių – STEAM veiklas.

Atidarymo juostelę perkirpo progimnazijos direktorė dr. Lina Bairašauskienė, progimnazijos tarybos pirmininkė Jolanta Donėlienė, tėvų komiteto pirmininkas Tomaš Jarmolovič ir mokinių tarybos pirmininkas Kęstutis Ibianskas.

Šiandien progimnazijos septintųjų klasių mokiniams naujoje laboratorijoje vyko Kultūros paso edukacinės programos „Mėgintuvėlis. Ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje“.