Gabių mokinių klubas

0

Kiekvieną savaitę ypač gabūs trečių ir ketvirtų klasių mokiniai kartu su Gabių mokinių klubo vadove Laima Jakniūniene stiprina ir gilina savo žinias, bendrąsias kompetencijas bei formuoja naujus įgūdžius. Naujai įrengtoje laboratorijoje smalsūs mokiniai tyrinėja augalų ląsteles, lygina jas tarpusavyje, ieško ląstelių panašumų bei skirtumų. Bando išnarplioti obuolio puvimo priežastis ir mikroskopo pagalba atrasti grybą, pūdantį rudeninius obuolius. Jau gali paaiškinti parudavusio obuolio paslaptį. Linksmai per aktyvią ir žaismingą veiklą susipažįsta su cheminėmis reakcijomis, kai susimaišo dvi ir daugiau skirtingų medžiagų. Mokosi tų medžiagų cheminių elementų pavadinimų. Bendradarbiaudami ir individualiai mokiniai išmoko naudotis laboratorijos reikmenimis, geba patys pasiimti ir pasiruošti mėginius tyrinėjimui mikroskopu.

O kas sakė, kad mokslas yra sunkus ir alinantis darbas? Būrelį lankantys paprieštarautų tam teiginiui.