Būrelio “STEAM klasė – pirmokai” veikla

0

Visi 1 c klasės mokiniai lanko neformalaus ugdymo būrelį „STEAM klasė – pirmokai“. Kartu su būrelio vadove Laima Jakniūniene pirmokai žaismingai mokosi pagal penkias disciplinas: gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir kūryba, matematika. Tai integruotas ugdymo modelis, kai vienu metu apjungiamos visos penkios disciplinos, mokiniai nagrinėja gamtoje ir aplinkoje aptinkamus teorinius reiškinius, skaičiuoja, matuoja, stebi, analizuoja, kelia hipotezes, pritaiko inžinerinius ir technologinius sprendimus. Didžiausias dėmesys yra skiriamas praktinėms ir patyriminėms užduotims, per kurias mokiniai iškart gali pritaikyti teorines žinias ir būtent per praktiką geriau suprasti ir įsisavinti teoriją. 

Pirmokai labai laukia naujų iššūkių ir veiklų, kurios vyksta ne tik Gamtos ir mokslų laboratorijoje, bet ir lauke.