Autorius: Administratorius

SKUBI apklausa dėl mokinių testavimo

0 Comment

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija dėl testavimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi mokiniai yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosies landos (1,5–2 cm). Taip bus užtikrintas saugus mokinių grįžimas į klases. Rugpjūčio 30–31 d. organizuojamas testavimas savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais progimnazijoje. Preliminariai numatoma…

Informacija PU grupių vaikų tėvams apie mokesčio už vaiko maitinimą lengvatų taikymą.

0 Comment

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305 (Suvestinė redakcija nuo 2020-10-13) sprendimu „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ informuojame apie mokesčio už vaiko maitinimą lengvatas. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ…

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

0 Comment

Naujovės: Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus),…

Skelbiame 2021-2022 m. m. PU grupių sąrašus:

0 Comment

1 PU grupė Mokytoja Jolanta Polidovskaja Identifikacinis Nr. 7643398934 9500729561 9209671311 9471404892 8799798070 5178305435 1925590099 1047209628 1568628843 2720748563 7242653444 6185080390 2438891967 1803320085 3882802840 1808211253 3156788328 9712596180 6643473339 8932472612 8037386529 2313607716 7705057116   2 PU grupė Mokytoja Danguolė Matijoškienė Identifikacinis Nr. 6500588668 5417303387 3033687110 7202399026 5844613931 4561020945 2377323648 1193968905 8277830926 7863776391 6924492377 7901350800 6731368316 9874525914 7918149836…

2021 m. rugpjūčio 20 d. į Vilniaus Maironio progimnaziją priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašai

0 Comment

Nepriimti į Vilniaus Maironio progimnazijos pirmas klases mokiniai, nes nėra laisvų vietų: MOK-70676 MOK-72437 MOK-73023 Priimti į Vilniaus Maironio progimnazijos antras klases mokiniai: MOK- 72423 MOK – 72747 Priimti į Vilniaus Maironio progimnazijos trečias klases mokiniai vadovaujantis pirmumo kriterijais: MOK-60833 (1 taškas) MOK-71914 (1 taškas) MOK- 73015 (1 taškas) Nepriimti į Vilniaus Maironio progimnazijos trečias…