Antrasis daiktų gyvenimas

0

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija jau antrus metus organizuoja respublikinį
konkursą „Antrasis daiktų gyvenimas. Suvenyras Lietuvai“. Konkurso tikslas — skatinti
bendruomenių narius tausoti aplinką ir rasti kuo daugiau būdų antram gyvenimui prikelti jau naudotus
daiktus. Mūsų progimnazijos mokinių Agnieškos Radiun (5b kl.) darbas „Suk, suk ratelį“ ir Justinos
Kazlauskaitės (6b kl.) darbas „Virpančios stygos“ laimėjo trečias vietas.

Sveikiname mokines Agniešką ir Justiną ir dėkojame technologijų mokytojai Ingai

Leskauskienei už kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymą.