8 klasių projektinių darbų pristatymas

0

Šiais mokslo metais visi 8 klasių mokiniai rengė ilgalaikius projektinius darbus. Mokiniai rinkosi įvairių sričių – gamtos mokslų, matematikos, istorijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos, technologijų, fizinio ugdymo temas: „Mikroorganizmai, paplitę ant rankų ir liečiamų paviršių“,  „Bičių svarba ekosistemoje“, „Maisto dienoraštis“, „QR kodų ir judriųjų stotelių kūrimas“, „8 klasių mokinių vardų dažnumas pagal kilmę“, „Gaminių iš antrinių žaliavų dizainas“, „Šiltnamio efektas. Ką daryti?“, „Mano eksperimentas“, „Karaimų kelias į Lietuvą“, „Asmenybės – Vilniaus kūrėjos“, „Romain Gary pėdsakais“, „Adomo Mickevičiaus Vilniaus laikotarpis“, „Trakai – karaimų kultūros centras“. Projektinė veikla integravo keletą dalykų ir ugdė įvairias kompetencijas. Birželio 10 d. mokiniai pristatė projektus bendraklasiams ir 7 klasių mokiniams.

Projektiniams darbams vadovavo mokytojos Ona Šamielytė, Viktorija Vaičekauskytė, Ona Liandsbergienė, Levita Pipirienė, Nijolė Aleknienė, Vita Dakanienė, Erika Kybartienė, Rima Kazlauskienė, Sonata Kumpienė, Jolita Jurkevičiūtė.