8 klasių metiniai projektai

0

Antrus metus Vilniaus Maironio progimnazijoje vykdomi 8 klasių metiniai projektiniai darbai įrodo, kad progimnazijoje sekasi ugdyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą ir atsakomybę už savo darbo rezultatus. Mokiniams buvo sudarytos galimybės rinktis įvairių sričių projektinių darbų temas pagal savo pomėgius ir gebėjimus.

Birželio 6 d. vykęs projektinių darbų pristatymas patvirtino tiek mokinių, tiek jų mokytojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Mokiniai derino teorines žinias ir gebėjimą atsirinkti informaciją su tiriamąja ir kūrybine veikla. Darbų temos – pačios įvairiausios: „ Vilniuje sutinkami paukščiai“, „Gyvūnų prieglaudos – situacija Lietuvoje“, „Triukšmo tyrimas progimnazijos patalpose“, „Brūkšninis kodas“, „Valgomoji druska“, „Vilniaus Maironio progimnazijos mokinių laikysenos analizė“, „Nuo idėjos iki dailės kūrinio“, „Gaminiai iš antrinių žaliavų“, „Antras daiktų gyvenimas“, „Karalius Čarlzas III, naujasis monarchas“, „Čiurlionis Lietuvoje ir pasaulyje“, „Literatūros kūrinio ir ekranizacijos palyginimas“. Dalis tiriamųjų projektinių darbų temų susijusios su Vilniaus 700 metų sukaktimi: „Tautų ir kultūrų įvairovė Vilniuje“, „Literatūrinė kelionė po Vilnių“, „Žymūs Vilniaus litvakai“.

Aštuntokai mokėsi laikytis projektų rengimo reikalavimų ir nuėjo kelią nuo idėjos iki galutinio rezultato ir įsivertinimo. Atlikdami integruotus projektinius darbus mokiniai ne tik ugdėsi įvairias kompetencijas, bet ir žengė žingsnį tolimesnių darbų link – jau gimnazijose.