8 klasių ilgalaikiai projektiniai darbai

0

Birželio 3-4 dienomis Vilniaus Maironio progimnazijos aštuntokai pristatė savo metinius projektinius darbus. Mokiniai pasirinko net 40 temų iš įvairių mokslo sričių, dirbdami individualiai arba poromis atliko tiriamuosius ir kūrybinius darbus, integruojančius keletą dalykų. Septyni projektai buvo parengti anglų kalba. Projektų rengimas – puikus metodas, ugdantis visas kompetencijas, o darbų pristatymas – turiningos pamokos renginyje dalyvavusiems septintokams. Progimnazija džiaugiasi savo užaugusiais ugdytiniais ir jų prasmingais darbais.