1 – 4 klasių mokinių projektas „Švenčiu Lietuvą“

0

Vilniaus Maironio progimnazijos mokytojos Jurgita Turlienė ir Gražina Pirmaitienė organizavo tarptautinį 1 – 4 klasių mokinių integruotą informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektą „Švenčiu Lietuvą“. Projekto dalyviai atliko ir įrašė pasirinktą dainą apie Lietuvą. Išnagrinėję dainos tekstą, vaikai, naudodamiesi pasirinkta kompiuterine piešimo programa ar kita technika, nupiešė piešinius. Mokytojai sumontavo dainos klipus, kuriuose skamba mokinių įdainuota daina ir demonstruojami vaikų darbai.

Į projektą įsitraukė 125 mokytojai ir apie 1000 mokinių. Sulaukėme net 67 vaizdo įrašų.

Dėkojame projekto dalyviams! Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, džiaugsmo, šviesos ir pasididžiavimo diena!

https://youtu.be/O1COyHJFf48