Mokinių maitinimas ekstremaliomis sąlygomis

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

2021-05-20 nuo 11.00 iki 14.00 val. bus dalinami sauso maisto daviniai mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimątaip pat visiems priešmokyklinukams ir pirmokams, kurių tėvai yra pateikę prašymus dėl nemokamo maitinimo, neatsižvelgiant į šeimos pajamas. Davinius bus galima atsiimti  prie Vilniaus Maironio progimnazijos,  iš stadiono pusės.

Iškilus klausimams, rašyti socialinei pedagogei E. Velmunskienei į „Mano dienyną“ arba skambinti tel. 867976602.